Իզոթերմային կոլորիմետրիկ միջուկային թթուների դետեկտոր Արտադրողներ և մատակարարներ - Չինաստան

  • ND300

    ND300

    Նոր սերնդի նուկլեինաթթուների արագ հայտնաբերման տեխնոլոգիա Կոլորիմետրիկ իզոթերմային նուկլեինաթթուների հայտնաբերման տեխնոլոգիա նուկլեինաթթուների հայտնաբերման նոր արագ տեխնոլոգիա է, որը անկախորեն մշակվել է nederbio- ի կողմից ՝ տեղում արագ հայտնաբերման պահանջարկի համար, որը կարող է ապահովել ճշգրիտ, արագ, ինտուիտիվ և որակական նուկլեինաթթուների հայտնաբերում: արդյունքներ