Isothermal Colorimetric Nucleic Acid Detector Manufacturers & Suppliers - China Isothermal Colorimetric Nucleic Acid Detector Factory

  • ND300

    ND300

    Նուկլեինաթթվի արագ հայտնաբերման նոր սերնդի տեխնոլոգիա Նուկլեինաթթվի հայտնաբերման գունավոր իզոթերմային տեխնոլոգիան նուկլեինաթթվի հայտնաբերման նոր տեխնոլոգիա է, որը ինքնուրույն մշակվել է nederbio-ի կողմից տեղում արագ հայտնաբերման պահանջի համար, որը կարող է ապահովել նուկլեինաթթվի ճշգրիտ, արագ, ինտուիտիվ և որակական հայտնաբերում: արդյունքները։