Solutions Manufacturers & Suppliers - China Solutions Factory

  • SARS-CoV-2 (2019-nCoV) հայտնաբերման ընդհանուր լուծում

    SARS-CoV-2 (2019-nCoV) հայտնաբերման ընդհանուր լուծում

    ASEA տեխնոլոգիան՝ ընկերության կողմից անկախ մշակված նուկլեինաթթվի արագ հայտնաբերման նոր սերնդի հարթակը, նուկլեինաթթվի արագ հայտնաբերման ճշգրիտ, պարզ և արագ տեխնոլոգիա է, որը կարող է ամբողջ գործընթացը ավարտել «նմուշառումից մինչև արդյունքներ» 35 րոպեում և իրականացնել. Նուկլեինաթթվի հայտնաբերման զգալի բարելավում «ժամային մակարդակից» մինչև «րոպե մակարդակ»: