Quantitative Real-time PCR Manufacturers & Suppliers - China Quantitative Real-time PCR Factory

  • ND360

    ND360

    Օգտագործելով կիսահաղորդչային սառեցման տեխնոլոգիա, nd360 ֆլուորեսցենտային քանակական PCR գործիքը կարող է արագ իրականացնել PCR ուժեղացման գործընթացը և իրական ժամանակում հայտնաբերել ֆլյուորեսցենտային ազդանշանը բարձր զգայուն ռադիոյի և հեռուստատեսության հայտնաբերման համակարգի միջոցով և վերլուծել և մշակել հզոր վերլուծական ծրագրաշարի միջոցով: